Automatizace komunikace s úřady

ad web logo 620 ps

„AutomationDock byl implementován na několik procesů. Například podávání hlášení úřadům prostřednictvím jejich různých webových portálů a na proces odsouhlasení rozvahových účtů na konci roku. Hlavními výhodami je zrychlení rutinních úkolů a eliminace lidských chyb.“

Stáhnout Automation Dock

Zadejte prosím vaše jmého a email pro stažení 14 denni verze Automation Dock.

Download Automation Dock
Please provide your name and email to download a 14-day free AutomationDock trial. No additional downloads required.