Automatizace komunikace s úřady

O společnosti Process Solutions

PS Group je soukromý poskytovatel outsourcingu zaměřený na místní zákonné daně, účetnictví a dodržování mzdových předpisů. PS Group zaměstnává téměř 600 odborníků ve vlastních centrech v hlavních městech 5 zemí střední a východní Evropy včetně centrály v Budapešti v Maďarsku. PS Group má také vlastní síť nezávislých partnerů v mnoha dalších zemích především v Evropě. Pobočky PS obsluhují především místní dceřiné společnosti mezinárodních společností.

Automatizace procesů pomocí nástroje AutomationDock

„AutomationDock byl implementován na několik procesů, počínaje podáváním hlášení úřadům prostřednictvím jejich různých webových portálů. Byl také implementován na proces odsouhlasení rozvahových účtů na konci roku.“

Přínos nástroje AutomationDock

„Hlavními výhodami jsou zkrácení času stráveného rutinními úkoly, zrychlení jejich provádění a eliminace lidských chyb.

Například automatizace podávání hlášení o DPH nahradila měsíčně 3 hodiny času vedoucích zaměstnanců průměrně 0,25 hodiny času stráveného údržbou procesu. Automatizace navíc odstranila lidské chyby, zrychlila dobu mezi vyplněním hlášení, jejich podáním a stažením a uložením potvrzení. Ročně se tak ušetřilo až 40 hodin drahocenného času vedoucích pracovníků.

Automatizace v oblasti odsouhlasování rozvahy na konci roku nahrazuje chyby juniorů, jako je vynechávání listů, chyby ve vzorcích, nekonzistence v šablonách. V průměru to eliminovalo 2 hodiny času vedoucích zaměstnanců na revize vynaložené na roční bázi s 0,25 hodiny času stráveného údržbou procesu. Ročně se tak ušetřilo více než 100 hodin drahocenného času vedoucích pracovníků.“

Stáhnout Automation Dock

Zadejte prosím vaše jmého a email pro stažení 14 denni verze Automation Dock.

Download Automation Dock
Please provide your name and email to download a 14-day free AutomationDock trial. No additional downloads required.