ad web logo 620 uniqa
Reference

Automatizace screeningu v registrech

„Funkční řešení bez nutné znalosti programovacích jazyků. Nástroj s vysokou mírou flexibility a funkčnosti, který umožňuje adekvátně reagovat na komplexní potřeby.“

Více »
ad web logo 620 ps
Reference

Automatizace komunikace s úřady

„AutomationDock byl implementován na několik procesů. Například podávání hlášení úřadům prostřednictvím jejich různých webových portálů a na proces odsouhlasení rozvahových účtů na konci roku. Hlavními výhodami je zrychlení rutinních úkolů a eliminace lidských chyb.“

Více »
ad web logo 620 smucler
Reference

Autocentrum Jan Šmucler s.r.o.

„Nárůst rutinních činností jsme odbourali s pomocí uživatelsky přívětivé definice procesů. Nasazením aplikace AutomationDock na prvních třech procesech šetříme měsíčně cca 30 hodin času běžného pracovníka, vyčerpali jsme přitom jen 4% kapacity času virtuálního pracovníka.“

Více »
Stáhnout Automation Dock

Zadejte prosím vaše jmého a email pro stažení 14 denni verze Automation Dock.

Download Automation Dock
Please provide your name and email to download a 14-day free AutomationDock trial. No additional downloads required.